Zajęcia choreograficzne przy muzyce z wykorzystaniem stepu poprawiające kondycję i koordynację ruchową a jednocześnie kształtujące głównie dolne partie ciała. Nauka podstawowych kroków, prostej choreografii i techniki. Umiarkowana intensywność.

       
Facebook